Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK

Markanvändning


Kruus & Jonströmer AB (KJAB) vald som samarbetspartner till
Pax Mariae Golfanläggningar AB (Pax) och Gripsholms Golfklubb (GGK)
Efter ett års utvärderingsarbete och förhandlingar har eniga styrelser i såväl Pax (som äger marken som golfbanan är byggd på) som GGK beslutat att föreslå aktieägarna i Pax att vid en extra bolagsstämma besluta om att godkänna att avtal tecknas med KJAB. Överenskommelsen mellan Pax och KJAB innebär i korthet att:
- Parterna skall arbeta för att snarast få en detaljplan godkänd för ett avstyckningsbart bostadsområde med 40.000 kvm boyta
- KJAB köper den avstyckningsbara marken så snart detaljplanen har vunnit laga kraft
- Köpeskillingen står i proportion till antal kvm boyta som godkänns i detaljplanen och kan ge Pax upp till maximalt
120 miljoner kronor före ev. skatter
- Pengarna som Pax erhåller används primärt för att:
o Bygga nytt klubbhus och nya maskinhallar
o Bygga fyra nya hål
o Bygga nytt träningsområde inkl ny korthålsbana
- Intäkterna från markförsäljningen skall vidare användas till att bygga om och förbättra övriga fjorton hål och lyfta kvalitet och finish så att banan kan klassas som en av de absolut bästa familjebanorna i Mälardalen. Ev. utdelning till aktieägarna i Pax kommer att ske först sedan alla åtgärder med banan genomförts och Pax och GGK´s ekonomier är i balans.
- Under åren fram till godkänd detaljplan täcker KJAB driftunderskott i Pax med sammanlagt upp till 10 miljoner kronor.
Genom en väsentligt bättre bana och träningsanläggning samt förbättrad service bedömer styrelserna i Pax och GGK att klubbens attraktionskraft och driftsekonomi kraftigt kommer att förbättras.

Anders Hedberg, ordförande i Pax’s styrelse och den utvärderingsgrupp som ansvarar för markförsäljningen, säger: ”Vi gläder oss mycket åt att ha kunnat ro i hamn en överenskommelse med KJAB, som vi bedömer är mycket bra för Pax och GGK med medlemmar. Byggbolagets lokala förankring borgar för möjligheter till ett mycket gott samarbete, vilket varit av vikt vid vår bedömning. Vi har nu nått ett delmål på vägen till att säkerställa golfklubbens framtid men mycket återstår att göra med spelrätter, ägandet i banan, medlemsrekrytering m.m. Pax och GGK`s styrelser kommer att arbeta vidare med dessa frågor vid sidan av engagemanget i samarbetet med KJAB.”

Ulf Jonströmer, styrelseordförande för KJAB, kommenterar affären med:
” Vi är både glada och hedrade över att vi blivit utvalde till det alternativ som kommer att föreslås aktieägarna i Pax vid den extra bolagsstämman. Vi är övertygade om att det går att göra något mycket vackert och attraktivt av bostadsområdet och som därmed kan förgylla infarten till vår vackra lilla stad.”

Mer information om överenskommelsen med KJAB kommer att återfinnas på GGKs hemsidor och baseras på de frågor som ni skickar till: lars.nordin@gripsholmsgk.se
För mer information om KJAB hänvisas till www.kruusjonstromer.se

 


Skriven av:
Lars Nordin
2008-08-04 11:14
 
Reception: 0770-22 00 15 | Kundtjänst/kansli: 0770-22 00 80 | E-post: info@gripsholmsgk.se