Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK

Information från GolfStar om byggprojektet.


Information från GolfStar.

 

Förtydligande om byggprojektet Gripsholms backar

Byggprojektets genomförande kommer att innebära att ett par av de nuvarande golfhålen ersätts av nya med liknande karaktär då uppförandet av de nya bostäderna kräver delar av den mark där ett par av golfhålen f n ligger. Gripsholms-banan kommer dock även framgent vara en 18-håls fullängdsbana, såväl under som efter byggprojektets färdigställande.

GolfStar kommer att göra sitt yttersta för att minimera projektets påverkan på golfspelet redan från den tänkta starten, tidigast hösten 2018 och har nu haft ett första möte med en välrenommerad banarkitekt i syfte att rita om delar av banan. Klubbhus med restaurang och golfreception kommer att finnas kvar i sin nuvarande form.

Vi återkommer löpande med mer detaljerad information om ev. spelpåverkande förändringar så snart beslut är fattade.”

 


Skriven av:
Eva Dellbeck
2018-06-06 07:53
 
Reception: 0770-22 00 15 | Kundtjänst/kansli: 0770-22 00 80 | E-post: info@gripsholmsgk.se