GOLFPOLICY GOLFSTAR 2019

Dessa regler gäller för samtliga medlemmar och gäster på alla GolfStars svenska anläggningar.OBS! Aktuell information om våra banors öppethållande etc. hittar du HÄR.

 

 

1 TIDSBOKNING

Samtliga starttider kl 05-21 på GolfStars 18- och 9-hålsbanor ska förbokas, vi har ingen "bollränna". Enklast bokar du din starttid online på www.golfstar.se. Du som är GolfStar-medlem eller greenfee-gäst kan boka online upp till 30 dagar i förväg. Vid bokning ska Golf-ID för samtliga spelare i bollen uppges. Du kan max ha två-fyra tider bokade parallellt på GolfStars banor, beroende på din medlemsform. Dessutom är på plats-bokning möjlig och räknas inte in i "två-fyra tider-regeln".

 

2 AVBOKNING & ”NO SHOW-AVGIFT”
Vänligen avboka din starttid på www.golf.se eller i aktuell reception så snart du vet att du inte kan spela. Tider som ej avbokats senast två timmar före start debiteras en ”No show-avgift” på 200 kr per person och starttid – oavsett om man är medlem eller gäst! Vi respekterar självfallet att sjukdom och oförutsedda händelser kan inträffa och tar hänsyn till detta inför debitering av denna avgift. Kontakta därför ALLTID receptionen om du inte kan utnyttja din starttid, även om det är mindre än två timmar i förväg.

OBSERVERA att vi numer strikt tillämpar debitering av ”No show”-avgiften för de medlemmar och gäster som ej avbokat sin tid i förväg.

 

3 INCHECKNING

Incheckning när receptionen är öppen ska ske personligen i receptionen senast 15 minuter i förväg av samtliga spelare i bollen, ID-kontroller förekommer. Sker inte detta förlorar spelaren sin exklusiva rätt till starttiden. Receptionen och våra golfvärdar har möjlighet att fylla på bollarna med väntande spelare. Vid särskilt hög belastning kan receptionen även flytta bokade spelare upp till 20 minuter i syfte att fylla på och öppna upp bollar.

Vid spel när receptionen är stängd ska samtliga spelare, alltså även medlemmar fylla i sina uppgifter i en incheckningsblankett vilken stoppas in i brevinkastet i anslutning uppe vid 1:a tee.  

 

4 GREENFEE

GolfStars greenfee gäller alltid för en rond, för ev ytterligare ronder (i mån av tillgång) erläggs halv greenfee. Greenfeegäster skall alltid före start betala greenfee. Om receptionen är stängd, vänligen följ instruktionen för Swish-betalning. Observera att GolfStars anläggningar (ej Grödinge), är kontantfria, du kan där endast betala med kort eller Swish (endast greenfee och när receptionen är stängd).

 

OBS! Spelare som ertappas utan att ha betalt greenfee tas omedelbart av banan, åläggs utan undantag betala dubbel ordinarie greenfee samt blir rapporterad till sin hemmaklubb. Vi öppnar dessutom ett disciplinärt ärende.

 

Under vissa tider kan greenfeen vara reducerad på en eller flera banaor, ex vår "sommargreenfee" eller då en bana inte uppfyller GolfStars banstandard-krav. Då utgår ingen ytterligare rabatt, (såsom gästrabatt, m fl) vi tillämpar m a o inte "rabatt-på-rabatt". Undantaget är juniorer som alltid betalar halv greenfee.

 

Vid åska är spel på banorna förbjudet. Om fler än tre hål återstår av rundan när spelet måste avbrytas återbetalas hela greenfeen i receptionen.

 

5 GÄST TILL MEDLEM

Du som är senior GolfStar-medlemsform får, på de banor och tider som ingår för just dig, ta med dig upp till tre gäster till någon av GolfStars banor till reducerad greenfee. Gäst-rabatten för seniorer är 25% och gäller på ordinarie greenfee. Juniorer (upp till 21 år) betalar alltid (ej på Grödinge) halv gällande greenfee. Alla andra gäster betalar gällande greenfee.

 

6 SPELTEMPO, GOLFVETT & GOLFBILAR

Spelare ska hålla ett speltempo på maximalt 4,5 timmar för 18 hål i en 4-boll. Vid "tomt" hål före - Släpp igenom bollen bakom! Tillämpa även SGF:s för 2019 helt nya och lokala regler vilka främst syftar till att höja spel-tempot. En boll som efter upprepade tillsägelser att öka tempot (från GolfStars personal), inte hörsammar detta kan tas av banan utan rätt till återbetalning av greenfee.

 

Vi tillåter maximalt två golfbilar per (3-) 4-boll och en golfbil per 2-boll varför personalen vid behov har rätt att para ihop två spelare till en bil. Endast 1-4 spelare får spela i samma boll, ytterligare personer kan gå med men då utan golfutrustning. Vid överträdelse kan hela bollen avvisas enligt ovanstående.

 

Paus (ofta efter 9:de hålet) är inte obligatorisk utan på de banor som skyltar att så gäller. Boll som ej ska pausa ska vid behov be pausande boll framför om att gå igenom.

 

7 KAPTEN I BOLLEN

Den spelare i bollen som har lägst hcp ansvarar för att spelet inte onödigt fördröjs och att övriga spelare i bollen iakttar golfvett och -etikett.

 

8 REGLER VID FROST

Under vår och höst förekommer morgonfrost på greenerna. Vid frost är spel på greenerna alltid förbjudet (utom på angivna åretrunt-öppna banor med ordinarie greener)! Head greenkeeper avgör alltid om frost råder eller ej!

OBS! Om du bokat en tidig starttid och frost råder går din tid förlorad, d v s starttiderna skjuts inte fram! Receptionen hjälper dig då att hitta en ny ledig tid men kan inte garantera att du kommer ut så snart frosten släppt! Boka därför inte starttider före kl 10 vid frostrisk om du vill vara säker på att komma ut.

 

9 "PAY & PLAY"

Du som saknar Grönt Kort kan alla dagar spela på våra 9- och 6-hålsbanor på Brollsta, Bromma, Gripsholm, Grödinge, Kyssinge, Lindö samt Waxholm.

 

10 HCP-GRÄNSER VID SPEL

Max hcp i en boll är alltid 144 på GolfStars 18-hålsbanor* och på våra 9-hålsbanor 216.

-Spelare med hcp 37 eller högre, som inte spelar på sin hemmaklubbs bana, måste spela i sällskap av minst en spelare med hcp 36 eller lägre.

-Spelare med hcp 37 eller högre, som spelar på sin hemmaklubbs bana, får spela med upp till två andra hemmaklubbsspelare som har hcp 37 eller högre under förutsättning att bollens totala hcp inte överstiger 144.

*utom på Kings Course där max individuellt hcp alltid är 36 och i bollen alltid är 102.

 

11 INTRODUKTIONSKORT

För spel med introduktionskort (SGF, GDF, NGU, GAF, PGA, SGA) krävs att anmälan görs till Kundtjänst på tel: 0770-22 00 80 minst en vardag före spel. Vid spel med GAF-, PGA- och SGA-kort gäller halv ordinarie greenfee. Spel med introduktionskort är endast tillåtet på vardagar och på helger efter kl 14.00. Introduktionskort gäller ej som betalning i samband med företagsgolf och golfpaket.

 

12 HUNDAR PÅ ANLÄGGNINGARNA

Hundar kan medtas på banorna om de alltid hålls kopplade och spelaren ansvarar för att ”plocka upp” efter hunden med egna påsar. Hundägaren måste dock alltid före start inhämta ett OK av övriga spelare i bollen på att hunden får gå med. Hundägare med hundar som inte är kopplade, stör eller skrämmer andra spelare kan varnas och kan komma att utestängas för framtida spel. Hundar är inte tillåtna i våra klubbhus p.g.a. allergirisk och hygienkrav vid matservering.

 

13 BARNVAGNAR PÅ BANORNA

Barnvagnar är tillåtna på GolfStars banor under vardagar med låg beläggning. Sunt förnuft och totalansvar från barnets föräldrar/målsman gäller. Vid osäkerhet, ring anläggningens reception i förväg.

 

 

Välkommen till oss på GolfStar!

 

GolfStars 13 svenska anläggningar 2019: Bodaholm, Brollsta, Bromma, Gripsholm, Grödinge, International, Kungsängen, Kyssinge, Lindö, Lövsättra, Riksten, Viksberg och Waxholm.