Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK

GOLFPOLICY GOLFSTAR 2018

Dessa regler gäller för samtliga medlemmar och gäster på alla GolfStars anläggningar.OBS! Aktuell information om våra banors öppethållande etc. hittar du HÄR.

 

 

1 TIDSBOKNING

Samtliga starttider kl 05-21 på GolfStars 18- och 9-hålsbanor måste förbokas. Vi tillämpar inte längre bollränna på våra banor. Enklast bokar du din starttid online på www.golfstar.se. Du med en GolfStar-medlemsform eller som är greenfee-gäst kan boka online upp till 30 dagar i förväg. Vid bokning ska Golf-ID för samtliga spelare i bollen uppges. Du kan max ha tre bokade tider på GolfStars banor parallellt. På-platsbokning är undantagen från "te-regeln".

 

2 AVBOKNING & ”NO SHOW-AVGIFT”
Vänligen avboka din starttid på www.golf.se eller i aktuell reception så snart du vet att du inte kan spela. Tider som ej avbokats senast två timmar före start debiteras en ”No show-avgift” på 200 kr per person och starttid – oavsett om man är medlem eller gäst! Vi respekterar självfallet att sjukdom och oförutsedda händelser kan inträffa och tar hänsyn till detta inför debitering av denna avgift. Kontakta oss därför ALLTID (ring Kundtjänst eller säg till i receptionen) om du inte kan utnyttja din starttid, även om det är mindre än två timmar i förväg.

OBSERVERA att vi numer strikt tillämpar debitering av ”No show”-avgiften för de medlemmar och gäster som ej hört av sig till oss i förväg.

 

3 INCHECKNING

Incheckning när receptionen är öppen ska ske personligen senast 15 minuter före starttiden av samtliga spelare i bollen, ID-kontroller förekommer. Sker inte detta förlorar spelaren sin exklusiva rätt till starttiden. Receptionen och våra golfvärdar har möjlighet att fylla på bollarna med väntande spelare. Vid särskilt hög belastning kan receptionen även flytta bokade spelare upp till 20 minuter i syfte att fylla på och öppna upp bollar.

Vid spel när receptionen är stängd ska samtliga spelare, alltså även medlemmar skriva in sitt namn och bokad starttid samt annan information i greenfee-boken i anslutning uppe vid 1:a tee. Greenfee-gäster skall alltid före start betala greenfee. Om receptionen är stängd, vänligen följ instruktionen för Swish-betalning eller använd våra greenfee-kuvert vid kontantbetalning. Kuvertet med din betalning läggs i brevinkastet.

OBS! Den som ertappas utan att ha betalat greenfee tas omedelbart av banan, åläggs utan undantag betala dubbel ordinarie greenfee samt blir rapporterad till sin hemmaklubb. Vi öppnar dessutom ett disciplinärt ärende.

 

4 REGLER VID FROST

Under våren och hösten kan det vara morgon-frost på greenerna. Vid frost är spel på greenerna alltid förbjudet (utom på angivna åretrunt-öppna banor med ordinarie greener)! Head green-keeper avgör om frost råder eller ej!

OBS! Om du bokat en tidig starttid och frost råder går din tid förlorad, d v s starttiderna skjuts inte fram! Receptionen hjälper dig då att hitta en ny ledig tid men kan inte garantera att du kommer ut så snart frosten släppt! Boka därför inte starttider före kl 10 vid frostrisk om du vill vara säker på att komma ut.

 

5 GÄST TILL MEDLEM

Du med en GolfStar-medlemsform får, på de banor och tider som ingår i just din medlemsform, ta med dig upp till tre gäster till någon av GolfStars banor till reducerad greenfee. Gäst-rabatten för seniorer är 25% och dras från ordinarie greenfee. Juniorer (upp till 21 år) betalar alltid halv ordinarie greenfee. Alla andra gäster betalar aktuell greenfee.

 

6 ”PAY & PLAY”

Du som saknar Grönt Kort kan alla dagar spela på våra fem 9-hålsbanor: Brollsta, Bromma, Grödinge, Kyssinge, Sundsta samt Waxholm.

 

7 HCP-GRÄNSER VID SPEL

Max hcp i en boll är alltid 144 på GolfStars 18-hålsbanor* och på våra 9-hålsbanor 216.

- Spelare med hcp 37 eller högre, som inte spelar på sin hemmaklubbs bana, måste spela i sällskap av minst en spelare med hcp 36 eller lägre.

- Spelare med hcp 37 eller högre, som spelar på sin hemmaklubbs bana, får spela med upp till två andra hemmaklubbsspelare som har hcp 37 eller högre under förutsättning att bollens totala hcp inte överstiger 144.

* utom på Kungsängens Kings Course där max hcp i bollen alltid är 102.


8 INTRODUKTIONSKORT

För spel med introduktionskort (SGF, GDF, NGU, GAF, PGA, SGA) krävs att anmälan görs till Kundtjänst på tel: 0770-22 00 80 minst en vardag före spel. Vid spel med GAF-, PGA- och SGA-kort gäller halv greenfee. Spel med introduktionskort är endast tillåtet på vardagar och på helger efter kl. 14.00. Introduktionskort gäller ej som betalning i samband med företagsgolf och golfpaket.

 

9 KAPTEN I BOLLEN

Den spelare i bollen som har lägst hcp ansvarar för att spelet inte onödigt fördröjs och att övriga spelare i bollen iakttar golfvett och -etikett.

 

10 HUNDAR PÅ ANLÄGGNINGARNA

Hundar kan medtas på banorna om de alltid hålls kopplade och spelaren ansvarar för att ”plocka upp” efter hunden med medhavda plastpåsar. Hundägaren måste dock alltid inhämta ett OK av övriga spelare i bollen på att hunden får gå med. Hundägare med hundar som inte är kopplade, stör eller skrämmer andra spelare kan varnas och komma att utestängas för framtida spel. Hundar är inte tillåtna i våra klubbhus p.g.a. allergirisk och hygienkrav vid matservering.

 

11 BARNVAGNAR PÅ BANORNA

Barnvagnar är tillåtna på våra banor vardagar med låg beläggning. Sunt förnuft och totalansvar från barnets föräldrar/målsman gäller. Vid osäkerhet, ring anläggningens reception i förväg.

 

 

Välkommen till oss på GolfStar!

 

GolfStars 14 anläggningar 2018: Bodaholm, Brollsta, Bromma, Gripsholm, Grödinge, International, Kungsängen, Kyssinge - Tjusta, Lindö, Lövsättra, Riksten, Sundsta, Viksberg och Waxholm.


 
Reception: 0770-22 00 15 | Kundtjänst/kansli: 0770-22 00 80 | E-post: info@gripsholmsgk.se