Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK

2008-11-06


Extra bolagsstämma 

 

Bolagsstämman fattade den 23 oktober beslut att samarbeta i markfrågan med Kruus & Jonströmmer AB.

 

Vi arbetar nu med ett detaljplaneprogram.

 

I plan- och bygglagen regleras att en detaljplan ska grundas på ett program om det inte är onödigt.

 

Ett program ska ange förutsättningarna för planarbetet och uttrycka kommunens vilja  och avsikter med en viss planeringsuppgift. Syftet med ett detaljplaneprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunen tar ställning.

 

Kartor och illustrationer beskriver inte exakta lägen för olika funktioner och markanvändning utan redovisar endast principer och inriktning för det fortsatta planarbetet.

 

När programmet godkänts av kommunen ligger det till grund för kommande detaljplanearbete.


Skriven av:
Lars Nordin
2008-11-06 15:13
 
Reception: 0770-22 00 15 | Kundtjänst/kansli: 0770-22 00 80 | E-post: info@gripsholmsgk.se