Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK

Greenkeeperaktuellt!


Greenkeeperaktuellt!

Nu är banan igång till nästan 100 % och vi har arbetet med för fullt med att öppna banan för spel och kan nu fortsätta att arbeta med det olika projekt som vissa av dem startade i höstas och som har fått vänta på grund av den långa kalla vintern.  Det enda vi saknar nu för att få banan i ännu bättre skick, så att växtligheten på fairway och andra områden kommer igång,  är långa varma majdagar. Här kommer en kort sammanfattning om vad vi nu arbetar med

Green hål nr 14
Det är många som undrar vad som har hänt med 14:e green och vad vi göra för att få den grön och fin igen. Det som har hänt är att ca 60-70 % av greenen utsattes för svampangrepp under snötäcket i vinter. Att det bara är green 14 som är drabbad beror på att den består av en annan grässort – krypven - som invintrar tidigare än våra andra greener. Detta gör att de växtskyddsmedel som vi får använda inte haft effekt under den extremt långa snöperiod vi hade denna vinter. Skötselmässigt så vill vi inte bråka för mycket med greenen dels för att spelbarheten försämras kraftigt men framförallt för att i de till synes döda områdena kommer det nya grässkott. Vi har bevattning dygnet runt med jämna mellan rum och vi ger greenen extra gödsel för att få fart på de nya skotten. Vi har även tidigare i vår hjälpsått och hoppas att det ska ge ett bra resultat. Hoppas att ni har överseende med att flaggan alltid står i framkant av green, det är för att övrig yta ska få en chans till återhämtning.

Övriga arbeten på vår övningsområden och banan
Vi har under våren haft en grävmaskin här och tagit bort en övningsbunker bakom puttinggreen och vi bygger nu en ny chipgreen som vi i dagarna gräver ner bevattning till och sedan kommer att så. Vi har byggt upp och dragit bevattning till ett nytt damtee på 3:an som kommer att färdigställas när andra pågående arbeten på banan är klara. På 11:an har vi täckt över den gamla sanddepån för att förbereda för ett nytt backtee och på hål 12 har vi idag äntligen sått nya damtee. Övriga jobb som är på gång är att färdigställa arbetet i med diket på hål 14 som när det är färdigt kommer att var igengrävt det sista 10 metrarna. På hål 15 ska vi färdigställa arbetet med att lägga igen den gamla körvägen över 15:e fairway.

På grund av att vi grävde ner ny bevattning på 9:ans och 10:ans fairway i höstas är det områden som är mark under arbete. Dessa områden är förhoppningsvis i spel i början av juni.

/Jared & Anders
2010-05-12

 


Skriven av:
Helena Sandberg & Tobias Bergman
2010-05-16 08:41
 
Reception: 0770-22 00 15 | Kundtjänst/kansli: 0770-22 00 80 | E-post: info@gripsholmsgk.se