Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK

Har du fått en enkät från SGF/Players first?


Har du fått en enkät från SGF/Players first?

 

Svenska Golfförbundet, SGF har i dagarna via sin partner Players 1st skickat ut sin s k ”Exit”-enkät i syfte att undersöka varför man lämnat sin golfklubb 2016/17.

Utskicket har enligt SGF gått till två stora grupper av vuxna golfare (>16 år) i Golfsverige:
1. Alla som var aktiva medlemmar i en klubb/bolag 15 oktober 2016 men inte den 15 september 2017.
2. Alla som har lämnat en klubb de var aktiva medlemmar i den 15 oktober 2016 för att vara aktiva medlemmar i annan eller färre antal klubbar per den 15 september 2017.

 

Vi på GolfStar vill förtydliga att SGF har gjort detta utan någon som helst information till eller i samråd med GolfStar eller våra 12 associerade klubbar, något SGF fått mycken kritik för, då bl a även s k ”passiva” och avlidna medlemmar fått enkäten. SGF säger sig nu ha tagit till sig av kritiken men avser att fortsätta denna typ av undersökningar, dock med vissa korrigeringar.

 

Har du frågor kring SGF´s Exit-enkäter e dyl, vänligen kontakta SGF på: info@golf.se eller direkt till en person i förbundet,

här...


Skriven av:
Eva Dellbeck
2017-10-12 13:01
 
Reception: 0770-22 00 15 | Kundtjänst/kansli: 0770-22 00 80 | E-post: info@gripsholmsgk.se