Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK

Markanvändning


Utvärderingsgruppen för markanvändning inkallade Mariefred Gripsholm Invest (MGI) till möte 23 maj för att få uppdaterad information om bolagets situation. MGI representerades av sin huvudägare och styrelseordförande
Dr. Anthony John Burns-Howell. Han informerade om orsakerna till att tidigare utlovad ekonomisk information ej har kunnat lämnas. Han informerade också om att flera förändringar skett i bolagets styrelse de senaste dagarna. Utvärderingsgruppen informerade MGI om att bolaget inte längre betraktas som intressent för markanvändningen och att förhandlingar fortsätter med de två återstående intressenterna. Burns-Howell uttryckte förståelse för detta.

Styrelsen i Pax har därefter godkänt Utvärderingsgruppens beslut. Anders Hedberg deltog inte i utvärderingsgruppens eller styrelsens beslut, på grund av möjlig jävssituation.

 


Skriven av:
Lars Nordin
2008-05-23 11:06
 
Reception: 0770-22 00 15 | Kundtjänst/kansli: 0770-22 00 80 | E-post: info@gripsholmsgk.se