Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK Gripsholms GK

Sammandrag från årsmötet


Sammandrag från årsmötet

 

Ett 40-tal medlemmar var närvarande på Gripsholms Golfklubbs årsmöte i torsdags, den 14 mars.

 

Mötet präglades av god stämning. Nyvalde ordföranden Thorbjörn Ekström berättade om sina visioner och sin starka framtidstro på klubben och anläggningen. Han redogjorde också i allmänna ordalag om hur förhandlingarna om markförsäljningen fortgår och om hur den politiska processen för en detaljplan av området ser ut. Det finns i dagsläget positivt gensvar från en överväldigande majoritet av de lokala politikerna och även av stadsarkitekten i Strängnäs kommun. Likaså pågår förhandlingar i en positiv och konstruktiv anda med de tilltänkta köparna av marken, Kruus & Jonströmer, berättade Thorbjörn Ekström.

 

Även nya klubbchefen Thomas Östholm talade om klubbens goda möjligheter och sin önskan om att ge medlemmar, greenfeegäster och andra besökare en upplevelse som är ”bättre än förväntat”.

Avgående ordförande Christina Pernvi tackade för sig och de övriga styrelseledamöter som nu avslutat sina uppdrag. Christina berättade även om klubbens ekonomi, som är i god ordning, enligt både henne och revisionsberättelsen. Samtidigt påpekades att klubben kommer att ha en fortsatt stram budget och ekonomi. Och att det är viktigt att få in till exempel medlemsavgifter nu i början av säsongen för att kunna satsa fullt ut på banan och verksamheten i övrigt.

 

På årsmötet valdes en delvis ny styrelse som nu består av åtta ordinarie ledamöter. Mer om dessa och om punkterna ovan finns att läsa på klubbens webb under Medlemshörnan-Dokument-Gripsholms GK 2013 (sidan kräver inloggning av medlem) http://gripsholmsgk.se/medlem.php?page=docs&cat=13

 

Styrelsen 2013

Nya styrelsen: Anders E, Niclas, Jonas, Anita, Thorbjörn, Anders W, Helena och Thomas (VD/Klubbchef). Saknas på bilden gör Jim Franzén. 

 

En presentation av nye klubbchefen och VD:n för Pax Mariae, Thomas Östholm, finns också här på hemsidan under Nyhetsarkiv, där finns också fler nyheter om till exempel klubbens nya pro, om ny mekaniker, och om juniorernas träningsgrupper och annat. http://gripsholmsgk.se/index.php?page=15

 

”Vi har gjort fel i alla år!”

Årsmötet avslutades med att Christina Pernvi redogjorde för en lokal regeländring som gav upphov till goda skratt. Det är numera infört i regelverket att den lilla holmen i vattenhindret på hål 18 är en del av vattenhindret. Tidigare har det formellt inte varit så. De av oss som lyckats få bollen att stanna på holmen kan därför ha droppat på felaktigt sätt under årens lopp, konstaterades på mötet.

 

Christina Pernvi kommer att vara kvar som ordförande i handicap-kommittén. Hon uppmanar medlemmar som inte anmält tillräckligt många handicap-grundande ronder under förra säsongen och som vill justera sitt handicap att kontakta henne.

Läs mer http://www.golf.se/SGF/Nyheter1/2011/12/Nya-handicapregler-2012/

 

Christina avtackades med blommor, liksom övriga avgående styrelsemedlemmar. Mötets ordförande Lars Ölander avslutade och tackade de medlemmar som deltog.

 

Styrelsen tack 2012

Stort tack till avgående styrelsemedlemmar!

Mia, Inger, Christina, Micke & Håkan.


Skriven av:
Gripsholms GK
2013-03-21 14:04
 
Reception: 0770-22 00 15 | Kundtjänst/kansli: 0770-22 00 80 | E-post: info@gripsholmsgk.se